:טיפול בפסיכודרמה יכול לעזור במקרים של

מחלות פסיכוסומטיות

תחושת דיכאון ותקיעות,
חוסר אושר

דאגות, סטרס וחרדה

יחסים בינאישיים
ומשפחתיים

טיפול בפסיכודרמה - טיפול פרטני

עבודת החלום

אני אוהבת מאד להשתמש בחלומות בטיפול. כמו
- שאמר פרויד - חלומות הם דרך המלך ללא מודע
:ובפסיכודרמה ניתן לעשות עם החלום עבודה נפלאה
,המטופל נכנס לתפקיד של הדמויות, או אפילו החפצים
.השונים בחלום וכך ניתן לחקור לעומק את החלום ומסריו
עבודה דומה ניתן לעשות עם פנטזיות, משאלות
.וחלומות בהקיץ

חילוף תפקידים

,בשלב זה אני מציעה לה לעבור לכיסא שממול
.להיכנס לנעליו של בעלה ולהגיב על הדברים
מפתיע לראות עד כמה דבר פשוט כמו שינוי הפיזי יכול
,במיקום לעזור לנו להתחבר לחוויה של האחר
לעזור לנו להבין אותו טוב יותר. היא מתחילה לומר
את הדברים שנאמרו בויכוח הממשי, ולאט לאט מגיעה
גם לדברים שלא נאמרו, למניעים הסמויים, לפגיעות
,שלו. כעת, כשהיא חוזרת לכיסא שלה, משהו גם בה
,השתנה היא מבינה אותו ואת עצמה טוב יותר
.היא פחות כועסת

טכניקת הכיסא הריק

,כאשר מטופלת מספרת על ריב שהיה לה עם בעלה
למשל, ניתן להעביר את הדיבור לפעולה. אנחנו
מעמידות שני כסאות זה מול זה, האחד מייצג אותה
והשני את בעלה. היא יושבת בכסא המייצג אותה
ואומרת ל"בעלה" (הכיסא הריק שמולה) את כל אשר
,על ליבה, את כל אשר לא העזה להגיד לו בריב הממשי
"...במקום "איזה מעצבן אתה", היא אומרת "נפגעתי
פתאום עולים תכנים נוספים, מניעים סמויים, מקומות
פגיעים מהעבר. תכנים  אינם קשורים כלל וכלל לריב
שכביכול הספציפי הזה, אך  הם הכוחות המניעים
.למעשה המהווים את הדלק שלו